SERVEI TÈCNIC – Hyundai Power Products Espanya i Portugal

T + 34 972 67 38 36

SERVEI TECNIC

Productes d'alimentació GRV Ofereix un tracte directe i professional als distribuïdors i instal·ladors així com a l'usuari final.

La recerca de solucions ràpides i efectives han donat a la marca HYUNDAI El prestigi i el lideratge que t'agrada.

Pot contactar amb el nostre departament de Servei Tècnic Hyundai en el següent correu electrònic sat@grvpower.com

Estarem encantats d'atendre't.

FORMULARI ORDRE DE REPARACIÓ

L'acceptació d'aquest formulari implica l'acceptació de les següents condicions:

1-autoritzo aquesta empresa a fer totes les proves i diagnòstics tècnics que determinin oportunes fins que esbrinin el problema o avaria de l'equip.

2-qualsevol reparació no acceptada pel client tindrà un cost de PORTS en funció de proves, proves i treball per a la investigació del/el problema/s
Causa/es de la possible fallada i s'ha de pagar a la recollida de l'equip, dipositant-se si no ho va fer.

3-les condicions de garantia d'aquest contracte seran les estipulades per la nostra empresa en tots els seus productes, que són d' 1 any/5/professionals 500H, 2
Particulars/500H.

4-si el client no recull l'equip en el transcurs d'un mes des de la notificació de la reparació del mateix, es cobrarà €3/dia en dipòsit,
Després de 30 dies més enviarem l'equip al punt net per desfer-se d'ella, entenent que el client es desistirà d'ella.

5-s'acorda que tant aquesta empresa com el client assumeixin les condicions d'aquest contracte que no tindrà cap validesa sense la signatura corresponent per
Ambdós costats.  Per a qualsevol conflicte que sorgeixi sobre la base de la interpretació, compliment o incumplimineto de les condicions que s'estipulen entre GRV
POWER PRODUCTS SL i els seus clients, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat.

6-la reparació de la garantia serà sempre per defecte de fabricació o muntatge, en qualsevol cas pel desgast, manipulació, o mal ús. paraca
Per poder cobrir una garantia, la màquina ha de tenir manteniments actualitzats.

7-en el cas que el SAT (després de realitzar les proves pertinents i fins i tot quan el producte estigui en període de garantia) no detecti cap fallada, s'estableix amb el
Presentem que serà el client qui haurà d'abonar les despeses de PORTS, tant anada com tornada del producte.

TROBA EL SERVEI TÈCNIC MÉS PROPER